Söndag 23/2 kl. 13,00 hölls årsmöte för Tensta Bygdegårdsförening

Sedvanliga mötesförhandlingar avhölls

  • Till ordförande för mötet valdes Pehr Högfelth
  • Till sekreterare valdes Helena Wiklund
  • Styrelsen har haft 8 protokollförda möten
  • Ekonomin är stabil, revisionen av densamma godkändes
  • Verksamhetsberättelse för föreningen godkändes
  • 3 nya ledamöter blev valda på 3 år, 2 vakanta platser
  • Ordförande i föreningen, Peter Elgh, omvaldes på 1 år
  • 5 avgående ledamöter avtackades
  • Verksamhetsplan redovisades
  • Ordförande Pehr avslutade förhandlingarna med beröm till styrelsen för ett gott utfört arbete med bygdegården.

Mötet avslutades med föredrag om kust och natur av fotograf Nils-Olof Engberg.
Samtidigt serverades smörgåstårta och kaffe.


Om det finns nån som läser detta och som är nyfiken på styrelsearbete, som ledamot i styrelsen, så får ni gärna höra av er med tips till:
Peter: 0703 – 34 75 21 eller info@tenstabygdegard.se


Vid texten: Peter Elgh utsedd av mötet att vara referent till hemsida och Facebook.