Genom att betala medlemsavgiften så stödjer ni vår fina funktionella Bygdegård så att vi kan fortsätta att hålla den fin och kunna hyra ut till föreningsliv och fester.

Vår Bygdegård ska vara den naturliga samlingspunkten i bygden,
dit alla är välkomna.

Om ni har några frågor eller funderingar hör gärna av er till någon i styrelsen:
Ordförande Peter Elgh, 018-35 24 26 alt 070-334 75 21
Inez Jansson 018-37 90 16 alt 0706 – 50 61 41
eller
info@tenstabygdegard.se

Medlemsavgift
200 kr/person
Plusgiro 48 79 64-9
Kom ihåg att skriva era namn på inbetalningen.