På grund av rådande pandemi så kommer årsmötet för Tensta Bygdegårdsförening att skjutas på till tidigast maj. Vi bevakar hur restriktionerna fortlöper och återkommer när vi vet mer om när vi kan hålla ett tryggt årsmöte.