Miljöplan för Tensta Bygdegård

BAKGRUND

1996 lanserades det första miljöprogrammet för Bygdegårdarnas Riksförbund (BRF). År 2007 fanns över 600 miljödiplom 1–3 i våra bygdegårdar.

SYFTE

Nu är det dags att höja ribban. Så kan man sammanfatta syftet med den nya miljöplanen. Att höja ribban har inget egenvärde. Det är den faktiska miljöpåverkan som är själva målet: det som händer i vår värld – i det lilla och i det globala. En miljöplan för BRF är en hjälp för oss medborgare att förstå att det börjar med det lilla beslutet. Bygdegården är det naturliga navet och motorn i miljöarbetet i bygden.

MILJÖDIPLOM

MILJÖARBETE VID TENSTA BYGDEGÅRD

Miljöplan 1

En arbetsgrupp bildades bestående av Peter Bodin, Gunnar Jäll och Pia Persson började med miljöcertifieringen den 10 april 2006. Den 2 maj hade arbetsgruppen ett arbetsmöte för genomgång av åtgärder för att erhålla det första miljödiplomet.

Miljöarbetet för att erhålla miljödiplom 1 är avslutat och ansökan om detsamma är inskickat till BRF, den 11 augusti.

Miljöplan 2

Arbetsgruppen utökades med Peter Elgh, Kenneth Eriksson och Inez Jansson. Pia Persson utgick ur gruppen. Arbetet med miljödiplom 2 startade i oktober 2007 och bedrevs i studiecirkel.

Miljöarbetet för att erhålla miljödiplom 2 är avslutat och ansökan om detsamma är inskickat till BRF, under april 2008.