Årsmötet hölls den 23/2 2013.

Mötet hölls i den nyrenoverade södra salen. Detta gjordes av ett antal medlemmar och med gott resultat.

Som ordförande för mötet valdes Per Högfelt och som sekreterare Gunnar Jäll.

Trots ihärdigt arbete av valberedningen så blev tre poster i styrelsen inte besatta.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att hitta personer till posterna.

Till föreningen valdes:

Ordförande Peter Elgh
Vice ordförande Lars Thissner
Kassör Karl-Egon Ljusberg
Sekreterare Gunnar Jäll

Mötet avslutades med kaffe och smörgåstårta som Kenneth Eriksson bistod med.

Mats Strandberg och ett par av hans ”gubbar”, Peter Elgh och Gunnar Jäll, stod för underhållningen.

Gunnar Jäll,
sekreterare